Acil Durum Eylem Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak;
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

1) Acil durumlar , acil durum ekipleri ve kullanılan mekanlar dikkate alınarak acil durum planı yapılır.

2) Acil durum ekipleri , acil durum müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlar ile acil eylem planı oluşturulur.

3) Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlenir.

4) Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır.

5) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılır.Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek.

6) Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,Acil Durum Planı hazırlanır.